Mega šokdynė

Vienam šokinėti su šokdyne paprasta, tačiau tik tikrai darni komanda sugebės šokinėti per šią megą šokdynę. Užduotyje dalyvauja keturi komandos nariai: du laiko šokdynę, o kiti du –šokinėja per ją. Laimi komanda, kuri ilgausiai nesuklysta.