Apsirenk - nusirenk

Linksma estafetė, kurioje reikia kuo greičiau apsirenkti ir nusirenkti. Dalyvauja po 2-3 poras iš komandos, t.y. 4-6 asmenius. Teisėjui davus startą poros bėga iki rūbų krūvos, jais apsirengia nubėga iki kito pažimėto taško, kuriame reikia nusirengti, ir perduoti estafetę kitai porai. Laimi ta komanda kuri greičiausiai įveikia trasą.